חי צומח דומם – האות א

משחקים ארץ עיר וצריכים את האות א'?