הכי גבוה

איזה בניין גבוה יותר

Correct! Wrong!

מה מהבניינים הבאים גבוה יותר?

איזה כדורסלן גבוה יותר?

Correct! Wrong!